Singapore đã chi thêm một khoản tiền lớn 5,1 tỷ USD để giúp người dân vượt qua cuộc khủng hoảng của đại dịch COVID-19 trong gói hỗ trợ vào thứ ba do Phó Thủ tướng Heng Swee Keat công bố hôm thứ hai (6/4).

Được gọi là Solidarity Budget, nó nhằm mục đích tiết kiệm việc làm và giúp đỡ thêm kinh tế cho người dân trong bốn tuần khi các trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa như một phần của các biện pháp ngăn chặn mạch đại dich Covid-19 sẽ bắt đầu từ thứ ba.

“Những biện pháp này sẽ tác động nghiêm trọng đến công nhân và doanh nghiệp của chúng tôi”, ông Heng phát biểu tại Quốc hội.

Hỗ trợ bổ sung sẽ được yêu cầu để tiết kiệm việc làm, giúp đỡ, cung cấp hỗ trợ trực tiếp ngay lập tức cho người dân Singapore để giúp họ vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Singapore

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Singapore phát hành ba ngân sách trong vòng chưa đầy hai tháng, sau ngân sách Unity Budget 6,4 tỷ USD vào tháng 2 và Ngân sách Resilience Budget 48 tỷ đô la vào ngày 26 tháng 3.

Để tài trợ cho đợt tăng cường thứ ba này, Chính phủ đã xin phép Tổng thống Halimah Yacob để rút thêm 4 tỷ đô la từ các khoản dự trữ trong quá khứ, trên 17 tỷ đô la được khai thác cho Resilience Budget.

Nhìn chung, Singapore sẽ cam kết 59,9 tỷ đô la Singapore, tương đương khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cho cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *