Thông báo: Xổ Số Miền Nam/Trung/Bắc mở thưởng trở lại từ ngày 23/04/2020

Thông báo: Xổ Số Miền Nam/Trung/Bắc mở thưởng trở lại từ ngày 23/04/2020 THÔNG BÁO: V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg kéo dài thời gian tạm dừng dịch vụ xổ số đến hết ngày 22/04/2020 góp phần phòng chống dịch Covid – 19 Đây là thông báo mới nhất được đăng tải tại một […]