1. Lixi88vn giữ bản quyền đối với tất cả tài nguyên, nội dung, dịch vụ chạy trên website lixi88vn.vip đúng yêu cầu Lixi88.
  2. Lixi88vn nghiêm cấm tất cả mọi hành vi vi phạm về bản quyền đối với tất cả nội dung, dịch vụ, tài nguyên, sản phẩm trí tuệ mà Lixi88 đang sở hữu.
  3. Tài nguyên trên website bao gồm các loại mã nguồn, thuật toán, hình ảnh được tạo ra, quản lý và lưu trữ bởi Lixi88vn.